Algemene voorwaarden Fleche

 

1 Toepassingsgebied
• 2 Contractovereenkomst
• 3 Prijzen
• 4 Verzendkosten
• 5 Levervoorwaarden
• 6 Betalingsvoorwaarden
• 7 Eigendomsvoorbehoud
• 8 Retoursvoorwaarden
• 9 Garantie
• 10 Slotbepalingen

• 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle bestellingen, die consumenten via de webshop van Fleche consumeren.
1.2 Fleche is een veilige en geteste online-webshop en is onderhevig aan de gedragscodex.

• 2 Contractovereenkomst
2.1 De productweergave in de online-webshop is bedoeld voor de afgifte van een koopaanbod. Door de op de knop [nu bevestigen] aan te klikken, geeft u een geldig koopaanbod af.
2.2 Fleche kunnen uw bestelling door het versturen van een aparte opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de goederen binnen vijf dagen accepteren. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling geschiedt door een geautomatiseerde e-mail direct na het versturen van de bestelling maar is nog geen acceptatie van de overeenkomst.
2.3 Mocht onze opdrachtbevestiging schrijf- of zetfouten bevatten of mocht er bij onze prijsbepaling sprake zijn van technisch veroorzaakte overdrachtsfouten, hebben wij het recht tot betwisting. Reeds voldane betalingen worden onmiddelijk gerestitueerd.

• 3 Prijzen
De op de productpagina’s genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en overige prijsbestanddelen.

• 4 Verzendkosten
4.1 Voor de levering binnen Nederland brengen wij 6,50 EUR per bestelling in rekening. Bestellingen boven de 100,- EUR gratis verzending. Voor meerdere prijzen buiten Nederland, wordt het aangegeven bij het kopen van het product wanneer aangegeven is dat er buiten Nederland geleverd moet worden.

• 5 Levervoorwaarden en voorbehoud van eigen levering
5.1 De levering geschiedt alleen binnen Nederland per PostNL. Bij internationale zendingen wordt het pakketje aan het verantwoordelijke transportbedrijf van het desbetreffende land overhandigd.
5.2 Mocht een bezorging van de goederen ondanks een drievoudige leverpoging niet lukken, kunnen wij het contract verbreken. Eventueel gedane betalingen worden direct gerestitueerd.
5.3 Als het bestelde product niet beschikbaar is, omdat dit product niet door eigen toedoen niet door de leverancier werd geleverd, kunnen wij het contract verbreken. In dit geval zullen wij u direct informeren en u indien nodig de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product ter beschikking staat of u geen levering van een vergelijkbaar product wenst, zullen wij u indien nodig reeds voldane betalingen uwerzijds per omgaande restitueren.

• 6 Betalingsvoorwaarden
De betaling geschiedt naar keuze via Ideal of PayPal.

• 7 Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven tot je volledig betaald hebt ons eigendom. Voor de eigendomsoverdracht is een inpandgeving, verpanding, verwerking of vervorming zonder onze toestemming niet geoorloofd.

• 8 Informatie over het herroepingsrecht
Annuleringsvoorwaarden
Recht tot annulering
U heeft het recht om uw contract in geschreven vorm (bijv. Per brief, fax, e-mail) binnen 14 dagen te beëindigen zonder enige verantwoording.
De periode begint de dag nadat u, of een derde partij die teveneens niet de bezorger is, met uw voorafgaande toestemming, de goederen in ontvangst genomen heeft.
Om uw recht tot annulering uit te oefenen, moet u ons (Fleche, Schoutenlaan 64, 2215ME, Voorhout Tel: 0031636599478, info@flecheclothes.com op de hoogte stellen van uw beslissing door middel van een duidelijke uitleg (toegestuurd via post of email) die wijst op de intrekking van het bestaande contract.
8.1 Zonder uw recht tot annuleren te beperken, gelieve rekening houden met het volgende:
– om schade of vuil te voorkomen mag het product niet gewassen worden of labels verwijdert worden, en indien mogelijk het artikel in de originele verpakking inclusief product accessoires en alle verpakkingsonderdelen terug te zenden. Wanneer nodig, graag bescherming in combinatie met de huidige verpakking gebruiken. Mocht u niet meer in het bezit zijn van de originele verpakking, graag gebruik maken van een geschikte verpakking om het item adequaat te beschermen tegen enige transportschade.
– voor het artikel te retourneren graag ons op de hoogte stellen door te bellen naar +31 636599478. Dit stelt ons in staat om de producten op de snelst mogelijke manier toe te wijzen.
8.2
Fleche
Schoutenlaan 64
2215ME
E-mail: info@flecheclothes.com
– Ik / wij (*) geven hierbij mede dat ik / wij (*) zich terugtrekken uit mijn / onze (*) koopovereenkomst van de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*),
– Besteld op (*) / ontvangen op (*),
– Naam van de klant (en),
– Adres klant (en),
– Handtekening van klant (en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),
– Datum
___________
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

• 9 Garantie
Wij verlenen garantie volgens de wettelijke bepalingen.

• 10 Slotbepalingen
10.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen de contractbasis alomvattend en definitief. Veranderingen of aanvullingen dienen voor het in werking treden schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor het opheffen van deze clausule tot schriftelijke vorm.
10.2 Mocht een bepaling van de Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig zijn, blijft de overeenkomst voor de rest werkzaam. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de eenduidige wettelijke voorschriften.
10.3 Het wet van de Bondsrepubliek Nederland onder uitsluitsel van de regels van het internationale kooprecht van de Europese Unie (CISG) is van toepassing.
10.4 U hebt de mogelijkheid, het koopcontract in de Nederlandse of Engelse taal overeen te komen.